Shubham Kumar
Sports Secretary
9031758330
Ankur Raj
Jt. Sports Secretary
7209044976
Kanhaiya
General Secretary
7870904653
Shubhendu
Jt. Secreatary
8409558075
Arti Jha
Civil
Ravi Roshan
Civil
Nikita
Metallurgy
Umesh Bedia
Metallurgy
Reena Kumari
Electrical
Abhishek Singh
Electrical
Preeti Banra
CSE
Amit Kumar Mahato
CSE
Amaresh Sinha
Mechanical
Vineeta Murmu
ECE
Aditya Ghodela
ECE
Zeba Perwin
PIE
Rohit Kumar
PIE
Kumari Kiran
MCA
Anupam Tripathi
MCA
Anshuman Kumar
Mrityunjay Kumar
Shashikant Mehta
Parikshit Chadha
Prateek Srivastava
Rahul Kumar
Avinash Kumar
Shiv Shankar Singh
Shashank Shekhar
Dharampal
Nitish Kumar
A Sreekar
Vinay Rai
Zishaan Ali
Ashutosh Pandey
Mukesh Kumar Mehra
Mukesh Kumar
Deepak Kumar
Dukhiya Basuki
Bittu Kumar
Girls
Astha
Archana
Ankita
Monika Singh
Ankita Kumari
M Mounica
Reena Kumari
Athletics
Ashok Meena
Athletics
Priyanka
Badminton
Nikhil
Badminton
Kumari Riya
Table Tennis
Shwetanshu Suman
Table Tennis
Shiwani Priya
BasketBall
Rahul Gupta
BasketBall
Arti Jha
Volleyball
Kajal Kumari
Volleyball
Ghanshyam
Volleyball
Aman Singh
Football
Shyamlal
Hockey
Vaibhav Raj
Cricket
Gyanendra
Chess
Shubham
Web Head
Akshay Poddar
Web
Devesh Jagwani
Web
Prasoon Parihar
Creative
Abhishek Jha
Creative